Jorpor Variety

ชนท้ายมหันตภัยบนท้องถนน

อัพเดท: Wednesday, December 15th, 2010 | เข้าชม 3,143 ครั้ง 

ชนท้ายมหันตภัยบนท้องถนนที่ไม่ควรมองข้าม
โดย ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุบัติเหตุชนท้าย กรณีรถจอดข้างทาง ภัยใกล้ตัวที่กำลังคุกคามความปลอดภัยทาง ถนนของสังคมไทย โดยเฉพาะการชนท้ายกรณีรถเสียที่จอดอยู่ไหล่ทาง ซึ่งเกิดจากความประมาทของผู้จอดรถ และผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่มองไม่เห็นรถที่จอดอยู่ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการชนท้ายบ่อยครั้งและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความตระหนักในระดับบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงการขาดมาตรการที่เข้มงวดและจริงจังในการจัดการปัญหาอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งทางภาครัฐอาจจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ไขและป้องกันภัยดัง กล่าวในเชิงรุกอย่างจริงจัง

ชนท้าย เป็นรูปแบบการชนซึ่งพบเห็นได้บ่อย จนเป็นความคุ้นชินในสังคมไทย หากเป็นการชนท้ายบริเวณทางแยก มักมีความรุนแรงไม่มาก แต่หากทางตรงที่ผู้ขับขี่ ขับมาด้วยความเร็ว การชนท้ายจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงอย่างมาก เพราะเป็นการปะทะกันระหว่างวัตถุที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วกับวัตถุที่ หยุดนิ่ง ความรุนแรงย่อมมาก กว่าการชนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน

หากคนกับรถที่วิ่งมาชนโดยไม่ได้แตะเบรก คงไม่ต้องใช้จินตนาการใด ๆ ในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปะทะ

ตัวอย่างความสูญเสียจากความรุนแรงของการชนท้าย มีให้เห็นซ้ำซาก และหากเจ้าของรถมีพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย อาทิ พักผ่อนน้อย เมาสุรา ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการหยุดรถอย่างปลอดภัยนั่นแปลว่า กว่าเท้าจะแตะเบรก ก็อาจไม่ทันการในการควบคุมพาหนะให้พ้นเหตุอันตรายได้

ดังตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดสิงห์บุรี เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถปิกอัพบรรทุกหน่อไม้ซึ่งยางแตกจอดอยู่ข้างทาง เพื่อเปลี่ยนยาง แม้ว่ารถปิกอัพจอดอยู่ไหล่ทาง ซึ่งดูแล้วก็น่าจะปลอดภัย แต่เนื่องจากไม่ได้ให้สัญญาณไฟกะพริบ หรือกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จึงเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเมาสุรา ที่ขับรถมาด้วยความเร็วชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง และเสียชีวิตคาที่ทันที

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่จังหวัดมุกดาหาร หญิงท้องแก่ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพร้อมลูกที่อยู่ในครรภ์ 5 เดือน เหตุจากการไม่มีสัญญาณไฟท้าย หรืออุปกรณ์เตือนภัยข้างทางเช่นเดียวกัน ได้คร่าชีวิตทั้งสองแม่ลูกทันทีที่เกิดเหตุ

ภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องชี้ชัดถึงความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเช่นสัญญาณในกรณี ฉุกเฉิน สัญญาณไฟกะพริบ ที่ควรเป็นอุปกรณ์สามัญประจำรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น ๆ มองเห็นและสังเกตยานพาหนะข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถหยุดรถใน ระยะที่ปลอดภัย ลดโอกาสชนท้ายได้เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้รถ ควรตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์เหล่านี้

โดยกรมขนส่งทางบกควรมีมาตรการบังคับในเรื่องขององค์ประกอบ อุปกรณ์ส่วนควบของยานพาหนะ โดยให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการมุดลอดในยานพาหนะขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์สะท้อน แสงติดตั้งท้ายพาหนะให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำเป็นต้องจอดรถข้างทางในกรณีฉุกเฉิน

ขณะที่รถยนต์ จักรยานยนต์ ควรบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง เพื่อให้สัญญาณเมื่อพาหนะจอดข้างทางจากการชำรุด ซ่อมบำรุง หรือเหตุอันไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้

ผู้ขับขี่เองควรตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุกรณีชนท้าย โดยให้ความสำคัญต่อองค์ความรู้ในการขับขี่ให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า การให้สัญญาณไฟเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องจราจร การบรรทุกของที่ยื่นยาวออกจากตัวยานพาหนะ และโดยเฉพาะการจอดรถข้างทาง

ขณะที่บริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์ควรส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ซึ่งนอกจากเป็นมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงแล้วยังเป็นการคืนกำไร สร้างภาพลักษณ์ และรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดของตนเองได้ด้วยการให้ความสำคัญกับมหันตภัย จากการชนท้าย ภัยที่อาจดูเหมือนไม่อันตราย

หากทุกภาคส่วนยังคงละเลยต่อปัญหาดังกล่าว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการชนในลักษณะนี้คงกลายเป็นสาเหตุหลักในการ คร่าชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไม่จบสิ้นและกลายเป็นภัยพิบัติทางสังคมใน ที่สุด.

Tags: , , ,

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

Toyota Lover | Natthanont.com | Vios Club | Samrong.Net | TMAP-EM