จป.คอม

Safety T.

จป. ภัทรกร สืบทอง
ขอร่วมแบ่งปันข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมวิชาชีพเดียวกัน...ครับ!


 

หากท่านต้องการมีส่วนร่วมใีนการก่อตั้ง พัฒนา และ ปรับปรุง เว็บ จป.ดอทคอม ให้เป็นเว็บที่มีประโยชน์กับวงการจป.
ในลักษณะของการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านสามารถส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัยฯ ที่ต้องการแบ่งปันให้กับเพื่อนจป. และผู้สนใจทั่วไป
โดยส่งมาที่ อีเมล์
satekulpanich@gmail.com

 

Back to jorpor.com