จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน > ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ

หา organize หน่วยงานความปลอดภัย

(1/4) > >>

lordspy:
  กำลังงงๆ จะจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัยดี หรือ หน่วยงานความปลอดภัยดี บริษัท กำลังจัดทำ organize ใหม่ พนักงาน 500 คน ขอคำแนะนำและตัวอย่างครับ

      ใจเย็นๆน้องเอ๋ย ของอย่างนี้ต้องให้เวลาเวปไซค์เราบ้าง ที่นี้ไม่ใช่เซเว่นนะจ๊ะ
  หากงง! มาก เอากฎหมายความปลอดภัยไทยไปอ่านก่อน
   
      " คำว่าฝ่ายความปลอดภัย " เป็นชื่อเรียกสายงานบริหาร จัดการงานความปลอดภัยฯ ของเอกชน/บริษัทฯเรียกกัน (เป็นการจัดองค์กรภายในบริษัทฯของเรา)
        ส่วนคำว่าหน่วยงานความปลอดภัย เป็นชื่อเรียกองค์กรที่บริหาร จัดการงานความปลอดภัยฯ ตามกฎหมาย "
         หากน้องยังงง ! อยู่ อย่ารีบเร่งเสนอเจ้านายมากนัก ค่อยๆดู ค่อยๆถาม พี่ๆในเวปไซค์นี้ไปก่อน
        รีบเร่งมาก ปะเดี๋ยวพลาด เสียเวลา เสียอารมณ์
          ท้ายนี้ได้แนบกฎหมายมาให้ศึกษา อย่าบอกว่ารู้แล้วเด็ดขาด เพราะคำถามของน้อง มันแสดงภูมิ ของเรา ว่า " ยังไม่รู้ " มันอันตรายสำหรับงาน จป.ระดับวิชาชีพ  อิอิอิ 
   
                                    นพดล  นภาวรรณ
                                     0891889510

lordspy:
   ไมมีใครมีตัวอย่างให้ดูเลยเหรอครับ
     
     " ให้ทำ Organization Chart  หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยต้องขึ้นโดยตรงกับผู้บริหารสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ศักดิ์ศรีและชั้นยศเทียบเท่ากับผู้จัดการฝ่าย ซึ่งผู้จัดการฝ่ายนั้นต้องขึ้นกับ MD. โดยตรง
        O.K  เข้าใจหรือยัง
      ส่วนสไตล์การจัดองค์กรของบริษัทฯท่านเป็นอย่างไร ? ให้ดูการจัดองค์กรมาตรฐานเอกชน เป็นหลัก (มหาวิทยาลัยเขาสอนท่านมาแล้ว เขาเรียกว่า วิชาการจัดองค์กร (Organization Management)

                             นพดล  นภาวรรณ
                              0891889510

wijuk yongwanich:
พอดีที่บริษัท ฯให้นายจ้างญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับ

noppadol_1411:
   ส่งนายจ้างญี่ปุ่นไปอบรมกฎหมายความปลอดภัยไทย หลายฉบับ เลย เช่น
     จป.ระดับบริหาร 12 ชั่วโมง และ หลักสูตร หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย อีก 42 ชั่วโมง
   คำถาม คือ ว่า ทำไมไม่ใช้ จป.ระดับวิชาชีพ คนไทย เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
   ไม่เห็นด้วยอย่างแรง ที่ให้ต่างชาติเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมการผู้จัดการอย่างเดียว ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม และ สมควร
   กำลังหากฎหมายมารองรับว่า ตำแหน่งนี้จัดสรรเฉพาะคนไทยหรือเปล่า
  เพราะมันต้องทำตามกฎหมายไทยทั้งหมด ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะเข้าใจภาษาไทย และ กฎหมายไทย หรือเปล่า
   ใครมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญเสวนา

     อ้อ เจอแล้ว ต่างชาติก็เป็นได้ ขอให้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆให้ครบถ้วน ตามข้อความกฎหมายต่อไปนี้
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
    ข้อ ๔ นายจ้างซึ่งประสงค์ให้ลูกจ้างตามข้อ ๓ เข้ารับการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
ต้องจัดให้ลูกจ้างนั้นได้รับการอบรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอบรม
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม

noppadol_1411:
   หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย ที่เป็น จป.ระดับวิชาชีพ ไม่ว่าจบมหาวิทยาลัย หรือ ผ่านการ Ug grade 42 ชั่วโมง มาแล้ว สมควร เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  ม๊ากๆๆ ขอบอก ไม่ควรเอาตำแหน่งนี้ใส่พานถวายต่างชาติ หากทำอย่างนั้นท่านจะเสียใจในภายหน้า
  เสือต้องติดปีก พยัคฆ์ก็คือพยัคฆ์ ราชสีห์ก็คือราชสีห์ ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอก หวังว่าท่านคงจะเข้าใจ
     ไม่ได้ว่าใครเป็นกรณีพิเศษ แต่กำลังมองว่า ชะตากรรมของ จป.ระดับวิชาชีพ คนไทย อีกหน่อย ต่างชาติจะถือสิทธิ์มาครอบครองตำแหน่ง (การค้าเสรี อีก 2 - 3 ปี ข้างหน้า) แล้วจป.ระดับวิชาชีพคนไทย จะตกงาน และ ตายอย่างเดียว
    Hi Hi (แปลว่าให้เขาไปอย่างไง? เข้าใจหรือยัง) แล้วเขาก็จะ อาริกะโตะ (แปลว่าขอบคุณ คืนมา)
    ปะเดี๋ยวจะเกิดกรณีพิพาทแบบเขาพระวิหาร หรือ ไม่ ก็ทับหลังพระนารายณ์ เอาไมเคิ้ลแจคสันคืนไป เอาทับหลังพระนารายณ์คืนมา ไม่รู่ว่าน้อง จป.ท่านนี้เกิดทันหรือเปา
            อีกหน่วยพวกเราจะร้องเพลง เอา จป.ระดับวิชาชีพ ต่างชาติคืนไป เอา จป.ระดับวิชาชีพบ้านเฮาคืนมา (จป.ระดับวิชาชีพโคราช อย่างไง)  อิอิอิ   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

WE LOVE JORPOR.COM