จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: หน่วยงานความปลอดภัย / หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  (อ่าน 67932 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Monalisa

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 16
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 93
เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมี หน่วยงานความปลอดภัยค่ะ ขอคำปึกษาด้วยนคะ
1 คนที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัย จะต้อง เป็นหรือเคยเป็น จป วิชาชีพ เท่านั้นหรือป่าวคะ
2 แล้วต้องอบรมอะไรบ้างคะ
3 แล้วในหน่วยงานความปลอดภัยต้องมีกี่คนคะ

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
    พนักงานฟาร์มไก่มีทั้งหมดกี่คนครับ ถึง 200 คนขึ้นไป หรือเปล่า ?
 ดูกฎหมายแนบมาท้ายนี้
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

ssr

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 348
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3,888
ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่า...ช้ากว่าอาจารย์ซะแล้ว.. :wanwan017:
บันทึกการเข้า
ความปลอดภัย เริ่มต้นจากการคิด แล้วลงมือทำ

Natthanont

 • Administrator
 • Triple Hero Member
 • ******
 • คะแนนน้ำใจ 6291
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,886
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมี หน่วยงานความปลอดภัยค่ะ ขอคำปึกษาด้วยนคะ
1 คนที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัย จะต้อง เป็นหรือเคยเป็น จป วิชาชีพ เท่านั้นหรือป่าวคะ
2 แล้วต้องอบรมอะไรบ้างคะ
3 แล้วในหน่วยงานความปลอดภัยต้องมีกี่คนคะ

ขอบคุณค่ะ

ช่วยตอบให้สมบูรณ์ขึ้นครับ

1. คนที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัย จะต้อง เป็นหรือเคยเป็น จป วิชาชีพ เท่านั้นหรือป่าวคะ

ตอบ ไม่จำเป็น ต้อง เป็นหรือเคยเป็น จป วิชาชีพ เท่านั้น  ครับ

จป.วิชาชีพ ตามกฏกระทรวงฯ 2549 สามารถเป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ตามที่กฏกระทรวงกำหนด ได้เลย  ( จป.วิชาชีพ อบรม ต้อง ไปอบรม เพิ่มเติม 42 ชั่วโมง ก่อนนะครับ 
)

แต่มีเพิ่มเติม การอบรม ตามที่อธิบดีกำหนด มี ใน ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๑ บททั่วไป   
 ขอ ๓ ลูกจางซึ่งมีสิทธิเขารับการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองเปนหรือ
เคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับบริหาร

สรุปง่ายๆ คือ คนที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.เทคนิค,จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.บริหาร   ก็สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยได้  แต่ ต้องไปอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยก่อน
::)


2. แล้วต้องอบรมอะไรบ้างคะ

ตอบ

หมวด ๒ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย

ขอ ๖ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย ตองมีระยะเวลาการอบรม ดังตอไปนี้

(๑) ไมนอยกวาสี่สิบสองชั่วโมง สําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

(๒) ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมง สําหรับผูที่ เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง


ขอ ๗ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตามขอ ๖ หนวยงานอบรมหัวหนา
หนวยงานความปลอดภัยตองจัดใหมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ขอ ๘ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบดวย ๖ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ กลยุทธในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมงประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหนวยงานตาง ๆ

(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กลยุทธการบริหารองคกร มี ระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมงประกอบด วย
หัวขอวิชา
(ก) บทบาทหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาความเปนผูนํา

(ข) เทคนิคการบริหารองคกร

(ค) การสื่อสารมนุษยสัมพันธ และการประสานงาน

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการความเสี่ยงและการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง
มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การชี้บงอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางานสภาพการทํางานและการปองกันโรคจากการทํางาน มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ข) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพการทํางาน
(ค) การปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน

(๕) หมวดวิชาที่ ๕ การจัดการดานวิ ศวกรรมความปลอดภัย มีระยะเวลาการอบรม
หกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การวางผังโรงงาน

(ข) การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟา

(ค) การจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุและการเก็บรักษาวัสดุ

(ง) แผนฉุกเฉินและการจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย

(๖) หมวดวิชาที่ ๖ ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมินมีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา

(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกตใช

(ข) การจัดทําคูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย

(ง) การตรวจประเมิน

ขอ ๙ การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรมตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ขอ ๑๐ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบแปดชั่วโมง ประกอบดวย ๔ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ กลยุทธในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหนวยงานตาง ๆ
(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กลยุทธ การบริหารองคกร มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) บทบาทหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาความเปนผูนํา
(ข) เทคนิคการบริหารองคกร
(ค) การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และการประสานงาน
(๓) หมวดวิ ชาที่ ๓ การจั ดการความเสี่ ยงและการจั ดทําแผนการจั ดการความเสี่ยงมีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การชี้บงอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมินมีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมงประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกตใช
(ข) การจัดทําคูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
(ง) การตรวจประเมิน

ขอ ๑๑ การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรมตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน


3. แล้วในหน่วยงานความปลอดภัยต้องมีกี่คนคะ
ตอบ 
กฏหมายไม่ได้กำหนด จำนวนคนไว้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมขององค์กร ครับ
 :wanwan013: :wanwan013:
บันทึกการเข้า
ณัฐธนนท์ เศรษฐ์กุลพาณิช  โทร.099-7978993
* จป.วิชาชีพ 
* Admin ผู้ดูแลเว็บ : Jorpor.Com

winai.d

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 1112
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,685
 • มิตรภาพ คือการเริ่มต้น การให้ คือ มอบสิ่งดีให้กัน
  • เว็บไซต์
+1 เยี่ยมกันทุกคนครับ :wanwan017: :wanwan017: :wanwan017:
บันทึกการเข้า
" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านกิจกรรมความปลอดภัย หลักสูตร...การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย , JSA ,KYT ,BBS,ประเมินความเสี่่ยง,  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
 เปลี่ยนชีวิต เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก...ให้ปลอดภัย...จากประสบการณ์ตรงด้านโรงงานร่วม 30 ปี

   เข้าดูที่เวปไซด์ www.welovesafety.com               "  สอนด้วยใจรัก สื่อเข้าใจง่าย ทำได้จริง วัดผลได้"  08-55-101-555   ID:win1791

Monalisa

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 16
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 93
ขอบคุณค่ะ +1 ทุกคนเลยค่ะ :wanwan017:
บันทึกการเข้า

Safety_W

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 11
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 35
ผ่านมาเจอครับ
เลยได้ความรู้
+1
บันทึกการเข้า

Anon Shueysungnern

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 394
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 297
 • SAFETY ENGINEER
ของเดิมนะครับลองดู
บันทึกการเข้า
Satisfaction is the enemy of Kaizen
จุดแรกของการปรับปรุงก็คือ
“การยอมรับว่ามีปัญหา”
ถ้าไม่มีการยอมรับมีปัญหาก็ไม่มีความต้องการที่จะปรับปรุง

“ความพอใจเป็นศัตรูตัวสำคัญของไคเซ็น!!…”

พี่หว๋อ จป.ว

 • Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 4275
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 7,400
 • Safety@CCM
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
ตามเข้ามาดูข้อมูลค่ะ  :wanwan014:
บันทึกการเข้า
  :wanwan013: พี่หว๋อ จป.ว (จป.ว รุ่น 26 NPC) & (Upgrade 42 ชม.รุ่น 46 ปิ่นทอง) :wanwan013:
@ รับงาน ที่ปรึกษาด้านด้านความปลอดภัยฯ และบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ทุกหลักสูตร
@ รับงาน ตรวจรับรองและทดสอบปั้นจั่น, หม้อน้ำ, ลิฟท์ขนส่ง/ลิฟต์โดยสาร โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
@ รับงาน บำบัดหรือแปรสภาพกรดเกลือเสื่อมสภาพ กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
@ รับงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
::)ช่องทางการติดต่องาน :-* Mobile  :  📲📲 081-3695563 📲
ID Line : saowathan
Lineลิ้งค์ : http://line.me/ti/p/~saowathan
(พีสะดวกทางไลด์สงสัยแอดมาสอบถามและฝากข้อความไว้ได้เลยคะ บางทีพี่ติดงานอาจตอบช้าคะ )
Email : Saowathan.k@gmail.com
Email : saowathan_wor@Hotmail.com
http://www.facebook.com/saowathan.kranput
::) มีปัญหาสงสัย & สนใจงานฝึกอบรมติดต่อสอบถามได้ค่ะ ::)

พี่หว๋อ จป.ว

 • Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 4275
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 7,400
 • Safety@CCM
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
+1 ทุกท่านะค่ะ :wanwan016:
บันทึกการเข้า
  :wanwan013: พี่หว๋อ จป.ว (จป.ว รุ่น 26 NPC) & (Upgrade 42 ชม.รุ่น 46 ปิ่นทอง) :wanwan013:
@ รับงาน ที่ปรึกษาด้านด้านความปลอดภัยฯ และบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ทุกหลักสูตร
@ รับงาน ตรวจรับรองและทดสอบปั้นจั่น, หม้อน้ำ, ลิฟท์ขนส่ง/ลิฟต์โดยสาร โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
@ รับงาน บำบัดหรือแปรสภาพกรดเกลือเสื่อมสภาพ กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
@ รับงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
::)ช่องทางการติดต่องาน :-* Mobile  :  📲📲 081-3695563 📲
ID Line : saowathan
Lineลิ้งค์ : http://line.me/ti/p/~saowathan
(พีสะดวกทางไลด์สงสัยแอดมาสอบถามและฝากข้อความไว้ได้เลยคะ บางทีพี่ติดงานอาจตอบช้าคะ )
Email : Saowathan.k@gmail.com
Email : saowathan_wor@Hotmail.com
http://www.facebook.com/saowathan.kranput
::) มีปัญหาสงสัย & สนใจงานฝึกอบรมติดต่อสอบถามได้ค่ะ ::)

Jorpor_Tum

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 298
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 873
 • ซักวันเราจะเป็นวิชาชีพ
 :wanwan019: เห็นอาเจ้เลี้ยวเข้ามาครับเลยแวะตามเข้ามาดูบ้าง ;D
บันทึกการเข้า
วิทยากรความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ/ความปลอดภัยการใช้งานรถยก/การทำงานที่สูง

พี่หว๋อ จป.ว

 • Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 4275
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 7,400
 • Safety@CCM
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
 :wanwan04:ตามหลังน้องตั้มมา+1ให้อีกคะแนนค่ะ :wanwan014:
บันทึกการเข้า
  :wanwan013: พี่หว๋อ จป.ว (จป.ว รุ่น 26 NPC) & (Upgrade 42 ชม.รุ่น 46 ปิ่นทอง) :wanwan013:
@ รับงาน ที่ปรึกษาด้านด้านความปลอดภัยฯ และบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ทุกหลักสูตร
@ รับงาน ตรวจรับรองและทดสอบปั้นจั่น, หม้อน้ำ, ลิฟท์ขนส่ง/ลิฟต์โดยสาร โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
@ รับงาน บำบัดหรือแปรสภาพกรดเกลือเสื่อมสภาพ กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
@ รับงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
::)ช่องทางการติดต่องาน :-* Mobile  :  📲📲 081-3695563 📲
ID Line : saowathan
Lineลิ้งค์ : http://line.me/ti/p/~saowathan
(พีสะดวกทางไลด์สงสัยแอดมาสอบถามและฝากข้อความไว้ได้เลยคะ บางทีพี่ติดงานอาจตอบช้าคะ )
Email : Saowathan.k@gmail.com
Email : saowathan_wor@Hotmail.com
http://www.facebook.com/saowathan.kranput
::) มีปัญหาสงสัย & สนใจงานฝึกอบรมติดต่อสอบถามได้ค่ะ ::)

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
    จป.ระดับวิชาชีพ เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ได้ตามกฎหมาย
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย มาช่วยทำหน้าที่เป็น จป.ระดับวิชาชีพ ได้อยู่แล่ว (จะต้องเป็น จป.ระดับวิชาชีพ ตัวจริงเท่านั้น ตัวปลอมไม่เอา)
    หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ที่ให้ จป.บริหาร อบรม 42 ชั่วโมง ทำหน้าที่แทน จป.ระดับวิชาชีพ ไม่ได้เด็ดขาด
    บางบริษัทฯ ประหยัดสตางค์ ใช้มุขนี้อธิบายเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน มาแล้ว
    เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ยอม บางคนก็ยอม ด้วยเหตุผลว่า
    พนักงานเป็นพันคน ทำงานคนเดียวได้อย่างไร ?
     คำตอบ " เป็นความสามารถพิเศษ " ห้ามลอกเลี่ยนแบบ
       การเอาเปรียบ จป.ระดับวิชาชีพ นายจ้างได้ใช้เหตุผลอย่างนี้มีมาแล้ว
     ดังนั้น คงเป็นที่ความสมัครใจของ จป.ระดับวิชาชีพ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  จะยอมทำงานแต่เพียงลำพังโดยไม่มีลูกน้อง ที่เป็น จป.ระดับวิชาชีพ ได้นานขนาดไหน
     คำตอบ ตอบแทนเลย จนกว่า จป.ระดับวิชาชีพ ลาออกไปเอง อิอิอิ
      ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ลองคิดดูกันเอง ก็แล้วกัน พี่น้องเอ๋ย
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Monalisa

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 16
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 93
ขอบคุณมากค่ะ
บวกทุกคนค่ะ
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
   
   น้องจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย เองหรือครับ ? ลูกพี่อบรม 42 ชั่วโมง เสร็จหรือยัง ?
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

sena

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 348
 :wanwan011:+1 ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

prapakron

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 387
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 754
บันทึกการเข้า
วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) มรภ.นครสวรรค์
สบ. อาชีวนามัยและความปลอดภัย มสธ. รุ่นที่ 27 (2551)
ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 4(พิเศษ)/56 ราชประชา
วิทยากรป้องกันฯ รุ่นที่ 18 (วปภ)

น้าปอ

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 42
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 280
 • เกิดมาเพื่อเป็นหงษ์
+ 1 ทุกท่านเลยครับ
บันทึกการเข้า
Every day may not be good,
but there is something good in every day.
ทุก ๆ วันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดี ๆ บางสิ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน

pingpongjass

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 5
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

สามารถ ทำการตรวจสอบอะไร ได้บ้างครับ

เมื่อ อบรม สามารถนำมาใช้ในโรงงานในส่วนไหนบ้างครับ
บันทึกการเข้า

CU.SANGNAPA

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 4
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 17
ขอบคุณด้วยคนคะ มีประโยชน์มากๆ
บันทึกการเข้า

Kritsada.C

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 479
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 529
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
+1 ครับ ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
Safety First

SARAYOOT

 • บุคคลทั่วไป
ของบริษัทผมครับ :wanwan013:
บันทึกการเข้า

kowit

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 378
ขอบคุณครับ +1
บันทึกการเข้า

อยากขับ Subaru

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 115
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 789
อย่างนี้แสดงว่า เราสามารถแต่งตั้งตัวเอง(จป.วิชาชีพ)เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยได้ใช่ไหมครับ ;D
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

   ให้บริษัทฯแต่งตั้ง และ ไปรักษาการตำแหน่ง จป.ระดับวิชาชีพไว้ จนกว่าจะได้คนมาช่วยงาน
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

un29

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 119
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 386
หลังจากบริษัทแต่งตั้ง ก้อต้องส่งเอกสารให้ กสร. ใช่มั๊ยครับอาจารย์
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
  ถูกต้องพี่น้อง หรือ ยื่นเอกสาร จป.(ว) ครั้งต่อไป ให้ระบุชื่อตำแหน่งตัวเอง ว่า
     
                (นายนพดล  นภาวรรณ)
   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
        และ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
   
      " โอ มั๊ย พี่น้อง "  อิอิอิ
   วิธีนี้ประหยัดสตางค์นายจ้าง แต่มันโหด เลว ดี  ที่เราต้องทำงานตัวคนเดียว
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

อยากขับ Subaru

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 115
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 789
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

  มากระตุ้นกระทู้ ก่อนน้องสอบถาม
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

namkhinka

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 5
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 77
  • อีเมล์
 :wanwan044:เป็นเหมือนกันเลย 2 ตำแหน่ง หลังจากได้รับการอบรมจากอาจารย์นพดล  :wanwan017:
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

   เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ไม่ได้อนุโลม ถือว่ากระทำเช่นนี้ไม่ได้เลย
 ช่วงหลัง(ตั้งแต่ทำ มรท.8001-2553) เศรษฐกิจสมัยรัฐบาลเก่า นายจ้างที่มีพนักงาน 200 คน ขึ้นไป ยากจน ปฎิบัติตามยาก
   เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน(บางท่านก็อนุโลม / บางท่านก็ขอให้รับ จป.ระดับวิชาชีพ มาเพิ่ม)
   สุดท้ายน้ำน้อยแพ้ไฟ บริษัทฯที่เดือดร้อนมีมากกว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ยอมแพ้
   
    ข้อแนะนำนี้ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯทำมาตรฐานต่างประเทศ (OHSAS 18001) หรือ มาตรฐานไทย (มอก.18001)
    และ บริษัทฯที่พอมีสตางค์
    คำเตือน : นายจ้างที่พอมีกำลังทรัพย์ไม่สมควรทำ ( จป.ระดับวิชาชีพ 1 คน ทำงานตายอยู่คนเดียว)
     อิอิอิ
   
   
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Akaluck_safety

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 30
+1 ทุกท่านเลยครับ กำลังหาข้อมูลอยุ่พอดีเลย
บันทึกการเข้า

safety UBU

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 7
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 212
ขอบคุณที่สุดเลยค่ะ
บันทึกการเข้า
safety น้องใหม่..Chantaya_sci@hotmail.com

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

  กระทู้นี้สุดยอดทั้งคำถาม และ คำตอบ คิดได้อย่างไงเนี๊ยะ
  อิอิอิ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

NITITHON

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 88
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 131
 • พลังศรัทธา
พูดไปก็เปล่าประโยชน์ พนักงาน เป็นพัน หลายตำแหน่งอยู่ในตัวเรา แต่ทำงานคนเดียว โครตเหนื่อย   นโยบาย  ลดคน เพิ่มงาน    ไม่น่าเลยเรา
บันทึกการเข้า
NITITHON  TUPLEAN

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

   ตั้งใจทำงานในหน้าที่ตามกฎหมาย และ ทำงานตามที่นายมอบหมาย น่าจะเพียงพอ
  เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยแล้วทำต่อ
   พี่เอาใจช่วยครับ น้อง NITITHON  TUPLEAN
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

pusit klankasem

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 54
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆสำหรับทุกๆคน
บันทึกการเข้า

naruethai

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 8
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 15
ขอบคุณมากๆนะคะ ^^~
บันทึกการเข้า

s.boonpasit

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 3
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 27
ขอบคุณมากมายครับ ที่ให้ความรู้ดีดี แบ่งปันกัน
บันทึกการเข้า
SAFETY THAILAND

Pete_72

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 2
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 9
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ :wanwan011:
บันทึกการเข้า
ขอบคุณทุกคำแนะนำและขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้เรารู้จักกัน
pete_72

เทรนเนอร์ อิน ไทย

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 33
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 242
  • เว็บไซต์
อีกหนึ่งกระทู้ที่ต้องอ่านครับ

KK

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 11
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 64
กระจ่างกันเลยทีเดียว ขอบคุณทุกคนค่าาา
บันทึกการเข้า
Pantitcha12@gmail.com

บนโลกนี้มีพื้นที่ความสำเร็จแก่คนทำไม่ยอมหยุด แต่ไม่มีที่ให้คนอยากแต่ไม่ยอมเริ่ม  Cr.Krungor

Prasertp

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 14
ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากทุกๆท่านครับ  น้ำใจล้วนๆ ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
ทำวันนี้..ให้ดีที่สุด...

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
  กระทู้ท๊อปฮิตของปีที่ผ่านมา พี่มานั่งอ่านสไตล์การเขียนกระทู้ของตนเอง อดขำไม่ได้
เขียนไปได้อย่างไร ?
  ให้ทำงานคนเดียว อะครับ

 งานความปลอดภัย มันไม่ใช่จะมีคนทำเฉพาะ จป.ระดับวิชาชีพ เท่านั้น มันมีทั้งองค์กร ให้ไปดู พรบ.ความปลอดภัยฯ เขาเขียนไว้ดีมาก

 จป.ระดับวิชาชีพ น้อยคนนัก ที่จะผ่าวิกฤตทำงานความปลอดภัยด้วยตัวคนเดียวได้ สิ่งสำคัญมันอยู่ที่นโยบายความปลอดภัยฯของบริษัทฯ จะเป็นแรงสนับสนุนให้ท่านทำงานได้สำเร็จหรือไม่ ?
   อิอิอิ 
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
   
  นโยบายความปลอดภัยฯ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

ผู้ช่วย จป.

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 10
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 90
 • อ้วนจัง
อีกหนึ่งกระทู้ที่ต้องอ่านครับ
ขอบคุณนะค่ะ แต่กำลังหาหลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยอยู่นะค่ะ
บันทึกการเข้า
หน่วยงานความปลอดภัย
Safety
CHATCHADA INTHAWONG (rueng)
mailto:chtchada@eiamheng.com

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
หน หน่วยงานความปลอดภัย

เป็น ceo (จป.ว.) ได้หรือไม่ขอรับ ..

พอมีคำว่า "ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างหนึ่งคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย"

เลยไม่แน่ใจ แต่ส่วนตัวอยากให้ ceo เป็น เพราะ มีงบประมาณ+ลูกน้อง มากพอจะขับเคลื่อน ... หากเป็นคนอื่น ตั้งมา ก็ ไม่ น่าจะมีผลงาน อะไร เพียงตั้งขึ้นมา ติดผังองค์กรเท่านั้น
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

  ceo (จป.ว.)  หมายถึง อะไร ?
   1.  MD.
   2.  ตัวแทน MD. เป็นผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการโรงงาน  ผู้จัดการทั่วไป พอเอาได้อยู่ (เป็นเจ้าอาวาท ที่ดีได้) ส่วน ผู้จัดการทุกฝ่าย อย่าเอามาเป็นตัวแทนเด็ดขาด ไม่เคยเห็นงานความปลอดภัย ของ จป.ว. ดีกว่างานประจำตนเอง แน่นอน
        ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายมาดูแล จป.ว และ งานความปลอดภัย
   3.  จป.ว มาทำหน้าที่เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

   ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ ceo (จป.ว.)  ศัพท์ใหม่ หรือ อย่างไง ?
    อิอิอิ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
กรรมการผู้จัดการ (เจ้าของโรงงาน)

CEO ย่อมาจากคำว่า Chief Executive Officer หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท

จป.ว
จป.ทส
จป.ท
จป.บ
จป.ง

เป็นคำย่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
  อ้อ ! ตกลงแล้ว จป.ว ขึ้นกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) สุดแสนจะเท่ห์
 แถม กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย อีกต่างหาก
  น้อง boso มันจะถูกหรือครับ พี่เริ่ม งง ! แล้ว
   MD. เป็นประธาน คปอ. พอเอาได้ จะมาทำหน้าที่เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยได้อย่างไร ?
   อยากจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย น้อง boso ต้องส่ง MD. ไปอบรมอีก 42 ชั่วโมง
   จะทำแบบนั้นให้มันลำบาก MD.ทำไม ?
   ทำไม และ ทำไม น้องไม่เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ซะเองละคร๊าบ
     อิอิอิ
 
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Mr.suchart dasri

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 48
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 155
ท่านใดพอมีภาพอุบัติเหตุจากการทำงาน ที่ดวงตาบ้าง  รบกวนขอความอนุเคราะห์แชร์ด้วยนะครับนำมาใช้ในการอบรม
บันทึกการเข้า
ใบชาเกิดสีสวยและกลิ่นหอมน่าลิ้มลองได้ก็เพราะโดนน้ำร้อนลวก
ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกัน เพราะเผชิญกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่า
จึงเหลือไว้ซึ่งเรื่องราวเป็นตำนานให้ได้เล่าขานน่าตามติด
ผู้ที่รู้สำนึกคุณอยู่เสมอ จึงมีวาสนามากที่สุด

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
พอดี ceo เป็น จป.วิชาชีพ อัพเกรด อยู่แล้ว นะครับ

Mr.suchart dasri  โดนใจสุดๆๆ
** ถือคติ กล้าขอ ก็กล้าให้

ที่มา http://www.eyebankthai.com/index.asp?contentID=10000004&title=%CD%D8%BA%D1%B5%D4%E0%CB%B5%D8%B7%D2%A7%B5%D2+&getarticle=78&keyword=&catid=5
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

mahaboran

 • บุคคลทั่วไป
เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมี หน่วยงานความปลอดภัยค่ะ ขอคำปึกษาด้วยนคะ
1 คนที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัย จะต้อง เป็นหรือเคยเป็น จป วิชาชีพ เท่านั้นหรือป่าวคะ
2 แล้วต้องอบรมอะไรบ้างคะ
3 แล้วในหน่วยงานความปลอดภัยต้องมีกี่คนคะ

ขอบคุณค่ะ

:: รายละเอียดหลักสูตร ::
หน่วยงานความปลอดภัยฯ และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ
กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการ เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการผลิต ก่อสร้าง การขนส่ง หรือสถานีบริการ / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใน 360 วันนับแต่วันที่กฎหมายนี้มีผลบังคับหรือภายใน 360 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 200 คน โดยให้หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ
จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
ประสานงานดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยต้องเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

http://www.pinthong-group.com/course/course.php?g_id=10
บันทึกการเข้า

metta pooltanom

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 10
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 34
 • เอม จป.วิชาชีพ
พอดีว่าที่บริษัทมี จป.ว 2 คนค่ะแบบนี้ต้องคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยใช่หรือป่าวค่ะ แล้วต้องไปอบรมกี่ชั่วโมงค่ะ รบกวนพี่ๆช่วยตอบหน่อยนะค่ะ  :wanwan011: :wanwan017:
บันทึกการเข้า
คิดที่จะท้อ แต่ไม่เคยถอย!!

เอม จป.วิชาชีพ 085-7302875

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
  เลือกคนใดคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ได้เลย ไม่ต้องไปอบรมเพิ่มให้เสียสตางค์
 จับไม้สั้น ไม้ยาว หรือ จับสลากเลือกใครก็ได้ อะครับ
   อิอิอิ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15

ขอบคุณหลายๆท่านที่มาให้ข้อมูลนะครับ
สอบถามเพิ่มเติม อย่างเช่น
1.คปอ.
มีประธาน คณะทำงาน(แทนนายจ้าง แทนลูกจ้าง) และเลขา (จป.ว)

ประธาน ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ใช่หรือไม่ครับ
เขาคงไม่ดึงเราไปเป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยควบกับเลขาด้วยใช่มั้ยครับ
2.ประธาน คปอ. ดึง MD มา ได้หรือไม่ได้ครับ และดีหรือไม่ดี (นายได้รับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ถ้าเป็นต่างชาติจะวุ่นวายและล่าช้าเกินไปหรือไม่)

บันทึกการเข้า

tiitee

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 34
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 288
  • อีเมล์

ขอบคุณหลายๆท่านที่มาให้ข้อมูลนะครับ
สอบถามเพิ่มเติม อย่างเช่น
1.คปอ.
มีประธาน คณะทำงาน(แทนนายจ้าง แทนลูกจ้าง) และเลขา (จป.ว)

ประธาน ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ใช่หรือไม่ครับ
เขาคงไม่ดึงเราไปเป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยควบกับเลขาด้วยใช่มั้ยครับ
2.ประธาน คปอ. ดึง MD มา ได้หรือไม่ได้ครับ และดีหรือไม่ดี (นายได้รับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ถ้าเป็นต่างชาติจะวุ่นวายและล่าช้าเกินไปหรือไม่)


คปอ. กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  มันคนละหน่อยงานนะครับ ต้องแยกออกจากกัน

ถ้าประธานคปอ. ทำหน้าที่ในคปอ.อบรมแค่ คปอ. อย่างเดียว  ไม่ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับ

ส่วนประธาน คปอ. นั้น จะดึง MD มาได้ครับ ก็ควรนำมาเป็นประธาน เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ที่มีและเกิดขึ้นภายในบริษัท และยังมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมด้วย ครับ

ตามนี้  :P
บันทึกการเข้า

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15
ขอบคุณครับ
ทวนความเข้าใจผม หน่วยงานความปลอดภัยก็คล้ายๆแผนกหน่วยย่อยๆ ประมาณว่าบริษัทน่าจะใหญ่ๆ เลยมีเซฟตี้ซัก2-3 คน มีหัวหน้าแผนกด้วย

และก็จะมีคณะ คปอ. ที่เลือกตั้งสรรหากันมาอีกชุด ใช่มั้ยครับ

แบบนี้ถ้ามีแค่เซฟตี้คนเดียวก็ไม่น่าจะมีหน่วยงานความปลอดภัย
แล้วก็จัด คปอ. ขึ้นมา

ขอบคุณการแนะนำ และแชร์ความคิดเห็นล่วงหน้าครับ


ขอบคุณหลายๆท่านที่มาให้ข้อมูลนะครับ
สอบถามเพิ่มเติม อย่างเช่น
1.คปอ.
มีประธาน คณะทำงาน(แทนนายจ้าง แทนลูกจ้าง) และเลขา (จป.ว)

ประธาน ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ใช่หรือไม่ครับ
เขาคงไม่ดึงเราไปเป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยควบกับเลขาด้วยใช่มั้ยครับ
2.ประธาน คปอ. ดึง MD มา ได้หรือไม่ได้ครับ และดีหรือไม่ดี (นายได้รับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ถ้าเป็นต่างชาติจะวุ่นวายและล่าช้าเกินไปหรือไม่)


คปอ. กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  มันคนละหน่อยงานนะครับ ต้องแยกออกจากกัน

ถ้าประธานคปอ. ทำหน้าที่ในคปอ.อบรมแค่ คปอ. อย่างเดียว  ไม่ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับ

ส่วนประธาน คปอ. นั้น จะดึง MD มาได้ครับ ก็ควรนำมาเป็นประธาน เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ที่มีและเกิดขึ้นภายในบริษัท และยังมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมด้วย ครับ

ตามนี้  :P
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

  บริษัทฯใดพนักงานเกิน 200 คนขึ้นไป คือ 200 กับ อีก 1 คน
 ค่อยมาคุยเรื่องหน่วยงานความปลอดภัยฯ

  เรียกว่า ทำให้มันถูกกฎหมายพอดีๆ แบบไม่ขาด และ ไม่เกิน
    อิอิอิ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

tiitee

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 34
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 288
  • อีเมล์
ขอบคุณครับ
ทวนความเข้าใจผม หน่วยงานความปลอดภัยก็คล้ายๆแผนกหน่วยย่อยๆ ประมาณว่าบริษัทน่าจะใหญ่ๆ เลยมีเซฟตี้ซัก2-3 คน มีหัวหน้าแผนกด้วย

และก็จะมีคณะ คปอ. ที่เลือกตั้งสรรหากันมาอีกชุด ใช่มั้ยครับ

แบบนี้ถ้ามีแค่เซฟตี้คนเดียวก็ไม่น่าจะมีหน่วยงานความปลอดภัย
แล้วก็จัด คปอ. ขึ้นมา

ขอบคุณการแนะนำ และแชร์ความคิดเห็นล่วงหน้าครับ


ขอบคุณหลายๆท่านที่มาให้ข้อมูลนะครับ
สอบถามเพิ่มเติม อย่างเช่น
1.คปอ.
มีประธาน คณะทำงาน(แทนนายจ้าง แทนลูกจ้าง) และเลขา (จป.ว)

ประธาน ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ใช่หรือไม่ครับ
เขาคงไม่ดึงเราไปเป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยควบกับเลขาด้วยใช่มั้ยครับ
2.ประธาน คปอ. ดึง MD มา ได้หรือไม่ได้ครับ และดีหรือไม่ดี (นายได้รับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ถ้าเป็นต่างชาติจะวุ่นวายและล่าช้าเกินไปหรือไม่)


คปอ. กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  มันคนละหน่อยงานนะครับ ต้องแยกออกจากกัน

ถ้าประธานคปอ. ทำหน้าที่ในคปอ.อบรมแค่ คปอ. อย่างเดียว  ไม่ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับ

ส่วนประธาน คปอ. นั้น จะดึง MD มาได้ครับ ก็ควรนำมาเป็นประธาน เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ที่มีและเกิดขึ้นภายในบริษัท และยังมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมด้วย ครับ

ตามนี้  :P

หน่วยงานความปลอดภัย ก็ตามที่ ท่านอ.นพดล กล่าวไว้ ว่า ถ้าบริษัทมีจำนวนพนักงานเกิน200 คนขึ้นไป จึงต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยขึ้นมาครับ

ถ้ามีพนักงานไม่ถึงก็ไม่ต้องจัดให้มีครับ มีแต่ จป.วิชาชีพ กับคปอ. ก็พอ

 ::)
บันทึกการเข้า

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15

นั่นเลย....เกิน200สิครับท่าน 555

แล้วงี้ผมจะตั้งหน่วยยังไงได้ มีตัวคนเดียว ทำคนเดียว ผมดูแล้วหลายๆที่ก็คงเป็นแบบนี้ ใครจะก้าวมารับงาน งานตัวเองก็เยอะ เจองานภาระอันหนักอึ้ง ก็คงหายต๋อม
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
 201 คน อย่างไรๆ เป็นไฟส์บังคับต้องตั้งหน่วยงานความปลอดภัยฯ
เรื่องกำลังคนเป็นปัญหาของบริษัทฯ ต้องไปหาคนมาช่วยงาน จป.ระดับวิชาชีพ เอง

  หากไม่มีคนช่วยให้ทำคนเดียว ไปพลางๆก่อน

 วิธีแก้ :  ให้หาแนวร่วมจาก
    1.  พนักงาน
    2.  จป.ระดับหัวหน้างาน
    3.  จป.ระดับบริหาร
    4.  คปอ.
         มาช่วยงาน
         โดยใช้เงื่อนไข  คืนชีวิตของพนักงานให้แก่หัวหน้างาน และ ผู้จัดการฝ่ายไป
         ประมาณว่า ลูกน้องใคร ฝ่ายไหนๆ ให้ฝ่ายนั้นๆ ดูแลเอาเอง อะครับ
         เป็นช่องว่างกฎหมายเขียนไว้ เช่นนั้น นายจ้างหลายๆที่เข้าช่องนี้ อะครับ
         โอ นะครับ
         อิอิอิ
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15
อ้างจาก: Natthanont

อ้างจาก: noppadol_1411

สรุปง่ายๆ คือ คนที่เป็นหรือเคยเป็น จป.หัวหน้างาน , จป.เทคนิค,จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.บริหาร   ก็สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยได้  แต่ ต้องไปอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยก่อน

ผมก็ลากๆท่านเหล่านั้นมาเป็น
พอมีกฎหมายที่บอก ถึงภาระ หน้าที่ มั้ยครับ
พอดีว่าอ่านคร่าวๆ บอกแค่การที่ต้องมี การแจ้ง การอบรม

รวบกวนด้วยครับ
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
  ดีครับ ยกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ให้คนนอกวงการ เราไปทำหน้าที่แทน
  ให้ตามลิงค์แนบท้ายไปเลยครับ

  แต่ต้องระวังนิดหนึ่ง ระวังจะไปเจอทรราช มาเป็นลูกพี่เรา
 
  เหมือนหลายๆคนโดน ควบทุกตำแหน่งที่ขวางหน้า
    อิอิอิ

  http://61.19.54.137/law/dpmlaw/main/content.php?page=sub&category=422&id=1116
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

  หากตัดใจจะส่งจป.ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ไปอบรม
ให้ตามลิงค์นี้ไปครับ

http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=106&lang=th
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15

  แต่ต้องระวังนิดหนึ่ง ระวังจะไปเจอทรราช มาเป็นลูกพี่เรา
 
  เหมือนหลายๆคนโดน ควบทุกตำแหน่งที่ขวางหน้า
 

ว่าซะเห็นภาพ น่ากลัวเลยนะครับนี้ เหมือนหาหัวหน้ามาสั่งงานเรา ชมมารับหน้าโดนด่าส่งให้จป.ว ท่าเดียว 555+

ขอบคุณครับผม
บันทึกการเข้า

Ning2012

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 16
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 184
 :wanwan017:

ขอบคุณค่ะเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย
บันทึกการเข้า

Banyat

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 1
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 15
 ???
เป็นไปได้ไหม ว่า
หน่วยงานคปภ. จะมี คปอ. ร่วมกัน จะCopy ทั้งกะบิก็กระไรอยู่ แต่จะได้มั้ยครับ555

อาจจะดึง ประธานคปอ.มาเป็นหัวหน้าหน่วยงานคปภ. และดึงคนที่พอจะช่วยได้อีกซักคนสองคน(จาก คปอ.) ว่าดึงพ่อบ้าน แม่บ้านมาเป็นหน่วยงานคปภ.แต่ก็ไม่ได้เป็ย จป.ระดับใดๆ
คิดแล้วเหมือน หาอาสาสมัคร ที่ชอบงานด้าน Safety เลย
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์

 ให้ทำตามกฎหมาย อะครับ
  1.  คปอ. ก็อยู่ส่วน คปอ. (มีเพียง จป.ระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการ/เลขานุการ เท่านั้น)
       วาระ 2 ปี มีอันหมดไป (ต้องเลือกตั้งตัวแทนระดับปฏิบัติการขึ้นใหม่ แต่อาจใช้ตัวแทน ระดับบังคับบัญชา ชุดเดิม 
  2.  หน่วยงานความปลอดภัยฯ ก็ คือ หน่วยงานความปลอดภัยฯ ไม่ต้องไปออกหัวคิด ว่าใคร จะมาช่วยงาน
       หากจะมี ก็เพียง
       2.1  หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ สายพันธุ์แท้ มาจาก จป.ระดับวิชาชีพ
       2.2  จป.ระดับวิชาชีพ อีก 1 คน
       2 คน เล่นบอลเต็มสนาม 1,000 คน เราก็รับไหว  ไม่เห็นต้องไปผสมพันธุ์กับใคร ให้ได้ จป.ระดับวิชาชีพ กลายพันธุ์ ไปแต่อย่างใด

       ไม่ต้องวิตกกังวลใจ เหมือนฝ่ายค้านรัฐบาลขณะนี้ ทำอะไรติดขัดไปหมด น้องปูเขาเอาอยู่
        เรื่องของเรา เอาตามกระทู้พี่ข้างบน เป็นอันจบ

        เรื่องกฎหมาย ไม่ต้องไปหาทางช่วยเหลือใคร อะครับ เอาเท่าที่เอาได้
   
        นั้น คือ จป.ระดับวิชาชีพ เป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ขึ้นสายตรงกับกรรมการผู้จัดการ มีลูกน้องอีก 1 เดียว คือ จป.ระดับวิชาชีพ สายพันธุ์แท้ ไม่เกี่ยงว่าจะผ่านการอบรม up grade  42 ชั่วโมง หรือ เป็นเด็กจบมหาวิทยาลัย

        อย่างไรๆ เราทำงานได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะ มี จป.ดอทคอม เป็นพี่เลี้ยง
          โอนะครับ โบโซ  โบโซ  โบโซ
            อิอิอิ 
   
บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

noppadol_1411

 • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
 • Global Moderator
 • Triple Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 5498
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 10,994
 • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
  • เว็บไซต์
 
 นี้เป็นตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่ตี๋ใหญ่เขียนกระทู้ตอบไว้  อิอิอิ

  " คปอ. กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  มันคนละหน่วยงานนะครับ ต้องแยกออกจากกัน "

  " ถ้าประธานคปอ. ทำหน้าที่ใน คปอ.อบรมแค่ คปอ. อย่างเดียว ไม่ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับ "

 " ส่วน ประธาน คปอ. นั้น จะดึง MD มาได้ครับ ก็ควรนำมาเป็นประธาน เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ที่มีและเกิดขึ้นภายในบริษัท และยังมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมด้วย ครับ "

 
  โอ นะครับ นี้ คือ ความถูกต้อง เอาตามตี๋ใหญ่ว่าเลย
     อิอิอิ


บันทึกการเข้า
รับบรรยายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และ รับจ้างตรวจ ทดสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ ตามแบบ ปจ.1 และ โมบายเครน แบบ ปจ.2
 โดย นพดล  นภาวรรณ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และ บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลักสูตรต่างๆ เช่น
อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน  จป.ระดับบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  การอำนวยการจราจร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน  อันตรายจากสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง  อันตรายจากการทำงานบนที่สูง บริการทั่วประเทศ
สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 ID Line  noppadol_1411
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 https://www.facebook.com/noppadol.napawan
 https://www.facebook.com/บริษัท-เอ็นพี-ซัพพลาย-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด-834219853407613/
 https://www.npsafetytrainingcenter.com/

tiitee

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนน้ำใจ 34
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 288
  • อีเมล์
 
 นี้เป็นตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่ตี๋ใหญ่เขียนกระทู้ตอบไว้  อิอิอิ

  " คปอ. กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  มันคนละหน่วยงานนะครับ ต้องแยกออกจากกัน "

  " ถ้าประธานคปอ. ทำหน้าที่ใน คปอ.อบรมแค่ คปอ. อย่างเดียว ไม่ต้องไปอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยนะครับ "

 " ส่วน ประธาน คปอ. นั้น จะดึง MD มาได้ครับ ก็ควรนำมาเป็นประธาน เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ที่มีและเกิดขึ้นภายในบริษัท และยังมีอำนาจในการตัดสินใจในที่ประชุมด้วย ครับ "

 
  โอ นะครับ นี้ คือ ความถูกต้อง เอาตามตี๋ใหญ่ว่าเลย
     อิอิอิ

ร่วมด้วยช่วยกันไปคราบ แชร์ความคิดเห็นกันไป แล้วตามเก็บประสบการณ์แล้วแนวคิดของ ท่านอื่น ไปปรับใช้กันคราบ  :wanwan011:
บันทึกการเข้า

AOMBell

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 17
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 46
++++++++++111111111111111 ทุกคนเลยค่ะ
บันทึกการเข้า

jirasak_safety

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนน้ำใจ 3
 • ออนไลน์ ออนไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 61
 • safety Nueng
กระทู้นี้สุดยอดครับ
บันทึกการเข้า

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

tom

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 127
 • จะทำดีจนกว่า........
นู๋มีข้อสงสัยค่ะ คือว่าที่บ.มีพนักงาน 60 คน แล้วก็มีนู๋เป็นจป.เทคนิคขั้นสูงเพียงคนเดียว ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยไหมคะ เท่าที่อ่านมามีแต่จป.ว.และมีพนักงานเยอะๆกันทั้งนั้น ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ ว่าจะต้องเริ่มอย่างไรดี ขอบคุณค่ะ

  ???    ::)  :wanwan017: :wanwan017:
บันทึกการเข้า
จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
หน่วยงานความปลอดภัย เริ่มที่คน มากกว่า  200 คน รอ สะสมคนปายก่อนงับ...

อดออมมากๆ เดี๋ยวก็ถึง  :wanwan04:
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

tom

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 127
 • จะทำดีจนกว่า........
หน่วยงานความปลอดภัย เริ่มที่คน มากกว่า  200 คน รอ สะสมคนปายก่อนงับ...

อดออมมากๆ เดี๋ยวก็ถึง  :wanwan04:

+1 ขอบคุณค่ะ  :wanwan017:
บันทึกการเข้า
จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
+1

ขอบคุณ คำถาม ... สำหรับ ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่ดี  :wanwan017:

จะคอยเติม ความจริงใจ จริงจัง .. ให้กับ งานความปลอดภัย  :wanwan020:

(แต่ ความจริง กำลังทำ แผนผัง line น้ำใช้ ภายในโรงงาน ...  :P )

** นายอยากได้ เราก็จัดให้ (หนึ่งในวิชาลับ เคล็ดวิชาประจบนาย  :-[)
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

tom

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 127
 • จะทำดีจนกว่า........
ทำไมนายต้อมไม่เห็นอยากได้ไรบ้างเร๊ย....จะได้จัดหนักๆให้บ้าง :wanwan016:
 :wanwan020:
บันทึกการเข้า
จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ

Jo_PK

 • Triple Hero Member
 • *******
 • คะแนนน้ำใจ 467
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 2,721
 • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
ลองเสนอ

เซฟตี้ + คุณภาพดีขึ้น

เซฟตี้ + ลดต้นทุน

เซฟตี้ + งานเร็วขึ้น

เซฟตี้ + ส่งงานได้ทัน

โดยที่ ลดอุบัติเหตุหนักได้

** โดยที่ใช้ งบประมาณไม่มากนัก ..  :-X (เจ้านายมาเลยกดส่ง ... )  :o
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

tom

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนน้ำใจ 22
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 127
 • จะทำดีจนกว่า........
ลองเสนอ

เซฟตี้ + คุณภาพดีขึ้น

เซฟตี้ + ลดต้นทุน

เซฟตี้ + งานเร็วขึ้น

เซฟตี้ + ส่งงานได้ทัน

โดยที่ ลดอุบัติเหตุหนักได้

ที่จริง เคยเสนอไปแล้ว แต่เอาตามหัวข้อนี้อีกสักทีก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
จป.เทคนิคขั้นสูงค่ะ

จป.ตัวน้อย

 • บุคคลทั่วไป
ถ้ากรรมการหรือใครในหน่วยงานความปลอดภัยลาออกไปแล้ว เราต้องแต่งตั้งคนใหม่แทนไหม หรือทำอย่างไรค่ะ ??? แนะนำด้วยค่ะ
บันทึกการเข้า

Thanathorn

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนน้ำใจ 20
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 543
ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า

S_HERO

 • Newbie
 • *
 • คะแนนน้ำใจ 0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 1
ขอบคุณครับ :wanwan011:
บันทึกการเข้า
 

WE LOVE JORPOR.COM