จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน > ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ

การแต่งตั้ง จป.

(1/2) > >>

chairach:
หลังจากที่บริษัทได้ส่งพนักงานไปอบรม จป.หัวหน้างานแล้ว จะต้องแจ้งชื่อต่อหน่วยงานราชการทันทีเลยหรือไม่ แล้วจะต้องแจ้งที่ไหนครับ แล้วตากปกตินี่ จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.วิชาชีพ นี่จะต้องเป็นคนละคนกัน ไม่สามารถใช้คนๆเดียวเป็นทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ  ???

malee_861:
ข้อ 4 ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน
(๒) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
(๓) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
(๔) สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

chairach:
ขอบคุณครับ +1 ครับ

sitt_cold:
อันดับแรกท่านต้องทำเอกสารแต่งตั้ง จป.ทุกระดับก่อน
จากนั้นก็แจ้งหลังจากนั้นภายใน 15 วัน
ส่วนที่ถามว่า จป. แต่ละระดับต้องเป็นคนละคนกันหรือไม่
ในความเป้นจริงก็ต้องเป็นคนละคนกันอยู่แล้วครับ
เพราะว่าหัวหน้างานทุกคนต้องเป็น จป.หัวหน้างาน
ส่วน จป.เทคนิคหรือ จป.เทคนิคขั้นสูง และ จป. วิชาชีพ
ถูกบังคับจำนวนตามที่กฎหมายระบุครับ

และสุดท้ายก็ต้องดูที่การแต่งตั้งว่าผู้บริหารทำการแต่งตั้งให้ทำงานใน
หน้าที่ จป. ระดับไหนครับเพราะทุกระดับต้องมีการแต่งตั้งครับ :wanwan017:

winai.d:
ขอบคุณหลาย หล่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

WE LOVE JORPOR.COM