จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน > ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ

การตรวจสอบเครน

(1/1)

apinya@spewc. com:
 รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบเครนหน่อยค้ะ คือที่โรงงานมีการใช้เครน อยู่ประมาณ  13  ตัว แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเครน 0.5 ตัน ไม่ทราบว่า ตามกฎหมายต้องมีการตรวจสอบไหมค้ะ แล้วถ้าไม่ตรวจสอบจะเป็นอะไรไหม เฉพาะเครน 0.5 ตันนะค้ะ  ส่วนเครน 1 ตันขึ้นไปรู้ว่าต้องตรวจอยู่แล้ว  แต่ไม่แน่ใจแค่ 0.5 ตันค้ะ
    รบกวนหน่อย เพราะตามแผนต้องตรวจเดือนนี้ค้ะ    :wanwan011: :wanwan011:

Natthaphon:
ตอบคำถามคุณ apinya
ให้ไปดูกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น เครื่องจักร หม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒
    ข้อ ๔๙ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
      ในกรณีที่มีการหยุดใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่นายจ้างต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
     ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้มี การตรวจสอบ และ การทดสอบปั้นจั่น และมาดูความหมายของคำว่าตรวจสอบและทดสอบต่างกันตรงไหน
      “การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต
      “การทดสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อความถูกต้องโดยวิศวกร
        ส่วนวิธีการตรวจสอบ ทางกฎหมายไม่ได้เขียนถึงความถี่เอาไว้ว่าเท่าไร ซึ่งในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ได้กำหนดความถี่ไว้ที่ 3 เดือน/ครั้ง(คป.1,2) ส่วนวิธีการทดสอบ ได้กำหนดไว้ที่
     ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
       (๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่น ๆ
             (ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตันต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละหนึ่งครั้ง
      สรุป ปั้นจั่นหรือเครน SWL=0.5 Ton ต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ ของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ ส่วนการทดสอบปั้นจั่น 0.5T ทางกฎหมายไม่ได้กำหนดความถี่ของการทดสอบ ฉนั้นถ้าไม่ได้ทดสอบก็ไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่ ถ้าบริษัทมีแผนงานหรืองบประมาณ ก็สามารถทดสอบได้ เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานที่ทำงานอยู่   ::)

Natthaphon:
ส่วนรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ดูได้จากเอกสารแนบ ::)

noppadol_1411:
 
เป็นเรื่องของการทดสอบ และ ตรวจสอบ
น้อง จป.ระดับวิชาชีพ ต้องแยกแยะตามกฎหมายให้ได้
 ว่าอะไรให้ทำ หรือ อะไรไม่ให้ทำ หรือ อะไรสมควรทำ

 ในความเห็นส่วนตัว ทดสอบ และตรวจสอบ มากกว่ากฎหมาย ในเรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สมควรทำ

 กฎหมายเป็นเรื่องข้อกำหนดความปลอดภัยฯ ขั้นต่ำเท่านั้น

 ประมาณว่า เสียน้อย เสียยาก
 เสียมาก เสียง่าย

 ทำอะไรที่มันดีกว่า สูงกว่า ข้อกำหนด(กฎหมาย) หากมีปัญญาทำได้ สมควรทำ
แต่ มีคำว่าแต่ ระวังกระเป๋าสตางค์นายให้ดีจะฉีก

 พี่ไม่อยากเห็นการปล้นกลางแดด โดยอาศัยงานความปลอดภัยเราไปทำประโยชน์ทางธุรกิจ

ตรวจเองภายในได้ โดยวิศวกรเครื่องกล สามัญ (หากมี) ก็สมควรทำเอง
   โอ นะครับ
     อิอิอิ

 

apinya@spewc. com:
  ปีที่แล้วหนูก็ตรวจหมดทุกตัวแต่พอมาปีนี้ ผู้บริหารเขากำลัง Save  Cost
  ขอบคุณมากเลยนะค้ะ  สำหรับข้อมูลและข้อคิดดีๆ
  :wanwan017: :wanwan017:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

WE LOVE JORPOR.COM