ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จป.วิชาชีพ- Jorpor.Com

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน => ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: Teddy Teddy ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:27:22 AM

จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา


หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ส่งราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: Teddy Teddy ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:27:22 AM
รบกวนสอบถามเกี่ยวเรื่องเอกสารดังนี้
1. แบบจผส.1 ผลการตรวจสุขภาพที่พบผิดปกติ
2.เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย

อยากสอบถามว่า รายละเอียดทั้ง 2 อย่าง ต้องทำส่งราชการหรือไม่


หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ส่งราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: suphannee ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2011, 09:53:32 AM
จสผ.1 เมื่อตรวจพบว่าพนักงานผิดปกติ ก็ให้แจ้งที่สวัสดิการฯ


หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ส่งราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: malee_861 ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2011, 11:41:52 AM
ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547.pdf

ข้อ ๙ ในกรณีที่พบความผิดปกติของลูกจ้าง หรือลูกจ้างมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และทำการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
  ให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้ การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด (แบบจผส.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย


หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ส่งราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: พี่หว๋อ จป.ว ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2011, 06:08:30 PM
 :wanwan014:จัดตั้งหน่วยงานก็ต้องส่งค่ะ ถ้าอยากได้แบบเฟอร์มบอกพอมีเดียวส่งให้ :wanwan016:


หัวข้อ: Re: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ส่งราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: Teddy Teddy ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:50:56 AM
อยากได้นะครับ ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือป่าวครับ แต่ต้องผ่านการอบรมทางด้านนี้ด้วยช่ายป่าวครับ แล้วถ้าเป็นจป.บริหาร สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยได้หรือไม่
WE LOVE JORPOR.COM