ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จป.วิชาชีพ- Jorpor.Com

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน => ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: pichit ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 01:14:31 PM

จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา


หัวข้อ: คป1
เริ่มหัวข้อโดย: pichit ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 01:14:31 PM
อยากถามผู้รู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ คป1 น่ะครับ บางคนก็ว่า ตรวจปีละ 1 ครั้ง
แต่เท่าที่ผมรู้ คือ ตรวจ 3 เดือนครั้ง ตอนนี้ใบคป 1 ของทาวเวอร์เครนที่หน่วยงานใกล้หมดอายุแล้วครับ ถ้าตรวจปีละ 1 ครั้งขอสำเนากฎหมายตัวนั้นด้วยครับ :wanwan044:


หัวข้อ: Re: คป1
เริ่มหัวข้อโดย: saranan ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 02:21:25 PM
+1 ข้อที่ 50 นะ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
ส่วน 3 เดือนครับ ให้ทางวิศวกรรมของบริษัทฯ เราตรวจสอบก็ได้
ได้ถามผู้รูจากแรงงานมาแล้วด้วยครับ


หัวข้อ: Re: คป1
เริ่มหัวข้อโดย: พี่หว๋อ จป.ว ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 02:23:30 PM
 :wanwan005:

หมวด ๒
ปั้นจั่น
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔๘ ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบปั้นจั่นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับปั้นจั่น นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งาน
ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่วิศวกรได้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ
ข้อ ๔๙ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
และการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
ในกรณีที่มีการหยุดใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่นายจ้าง
ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๐ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น นายจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่าสองรอบ ตลอดเวลาที่ปั้นจั่น
ทำงาน
(๒) จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่น และทำการตรวจสอบให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๓) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั้นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจ
เป็นอันตรายของปั้นจั่น และให้ส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่าง
จากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย
(๔) จัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก สำหรับปั้นจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร
(๕) จัดให้มีพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น สำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมี
การจัดทำพื้นและทางเดิน
(๖) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปั้นจั่นและใช้การได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น
(๗) ติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง

 :wanwan014: :wanwan014: :wanwan014:
เป็นตัวกฎหมายค่ะ แต่ที่โรงงานพี่ก็ยังตรวจ 3 เดือน/ครั้งค่ะ เพื่อความปลอดภัย  :wanwan014:
หัวข้อ: Re: คป1
เริ่มหัวข้อโดย: พี่หว๋อ จป.ว ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 02:26:36 PM
 :wanwan005:หรือตามเข้าไปอ่านในกะทู้นี้อีกทีค่ะมีน้องๆเค้าตั้งเอาไว้ค่ะ

http://www.jorpor.com/forum/index.php?topic=3694.0 (http://www.jorpor.com/forum/index.php?topic=3694.0)
WE LOVE JORPOR.COM