ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จป.วิชาชีพ- Jorpor.Com

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน => ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 09, 2013, 02:17:31 PM

จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา


หัวข้อ: เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 09, 2013, 02:17:31 PM

  พี่นพดล
     ผมมีข้อสงสัยว่า เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
  จำเป็นต้องอบรมใหม่ หรือไม่ ?

     ผมอ่านกฎหมายแล้ว งง !

     เห็นเขียนไว้ว่า ต้องอบรมใหม่

     พี่ช่วยตอบด้วยครับ มันข้องใจ

     พอดีผมเปลี่ยนงานจากที่เก่า มาอยู่ที่ใหม่

                      นับถือครับ

                 จป.ระดับหัวหน้างาน


หัวข้อ: Re: เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 09, 2013, 02:23:08 PM
 
  มีน้องคนหนึ่ง โทรมาถาม คำถามประมาณกระทู้บนครับ ถ้าจำไม่ผิด อะครับ

  ตอบ

    จำเป็นต้องอบรมใหม่ ครึ่งท่อนล่าง

    ให้ทำตามกฎหมายแนบท้าย อะครับ

    ข้อ 6.  " สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่ง จากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (4) เท่านั้น "

    แต่เดิมเราๆเข้าใจกันว่า อบแล้ว อบเลย

    พอมาเจอประกาศกรมสวัสดิการฯ ฉบับ 2 พฤษภาคม  2555

    มันบ่ใจ้อย่างตี้เฮาๆเข้าใจ๋กั๋น อะครับ

      โอ บ่คับ อ่านกั๋นน้อย
       
        อิอิอิ


หัวข้อ: Re: เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 09, 2013, 02:32:50 PM
 
   ท่อนล่าง  คือ

   ข้อ 6 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง  ประกอบด้วย  4 หมวดวิชา 
ดังต่อไปนี้   
 
  (1) หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 
       (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 
       (ข) บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

   (2) หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 
       (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน   
 
       (ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและการนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ   

   (3) หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 
        (ก) การตรวจความปลอดภัย   
 
        (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  และการเฝ้าสังเกตงาน
 
        (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ   

   (4) หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถาน
ประกอบกิจการ มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง  โดยอาจประกอบด้วยหัวข้อวิชา
 
        (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร   
 
        (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า   
 
        (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ   
 
        (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ   
 
        (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน   
 
        (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี   
 
        (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์   
 
        (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง   
 
        (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

    สําหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่งจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (4) เท่านั้น

      ชัดเจน อะครับ หมดข้อสงสัย และ ข้อข้องใจกันทั้งประเทศ

        โอนะครับ บางครั้งอ่านกฎหมายรีบร้อนไป อาจตกข้อความอันสำคัญ

      คำถาม  คือ  แล้วใครจะมาสอนให้

      คำตอบ คือ จป.ระดับวิชาชีพ บริษัทฯตนเอง

      หากทำไม่ได้ ให้จ้างหน่วยฝึกจากข้างนอกบริษัทฯ มาสอน อะครับ

      สนใจติดต่อหลังไมค์ ปะเดี๋ยวจัดการให้

           อิอิอิ


หัวข้อ: Re: เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 09, 2013, 02:41:01 PM

  เราๆเข้าใจกันแล้ว จะเอากันอย่างไร ?

  คิดๆรอได้เลยครับ

  ท่อนล่างนี้ มันสำคัญ จับพลัดจับผลู พนักงานในความดูแลตายในอ้อมอกหัวหน้างานอย่างเราๆ เมื่อใด

   บังเอิญ เราผ่านการอบรมจากที่อื่นมา พอมาอยู่ที่ทำงานใหม่ ไม่ได้อบรมเพิ่มอีก 3ชั่วโมง

   งานเข้า อะครับ

     โอนะครับ ขอให้ จป.ระดับวิชาชีพ สำรวจสำมะโนประชาครัว กันหน่อย

   ใครยังไม่อบรม 3 ชั่วโมง ให้อบรมเพิ่ม ด่วน อะครับ

     อิอิอิ


หัวข้อ: Re: เมื่อ จป.ระดับหัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนบริษัทฯ
เริ่มหัวข้อโดย: อยากขับ Subaru ที่ ตุลาคม 10, 2013, 10:20:02 AM
เรื่องการอบรมนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ ครับ

พนักงานหัวหน้าบริหาร

บางคนไมชอบการอบรม เสียเวลาทำงาน (ทั้งที่ไปก็ได้เงิน กินฟรีด้วย ???)

กว่าจะนัดวันได้ ก็ลำบากเหลือเกินครับ

ใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับ
WE LOVE JORPOR.COM