จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน > ห้อง อยากซื้อ-ประกาศหาลูกจ้าง

หาโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ

(1/1)

5617:
โรงพยาบาลผู้ให้บริการท่านใด ต้องการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ทิ้งรายละเอียดไว้ได้เลยค่ะ แล้วจะติดต่อกลับ
ข้อมูลบริษัท: ตรวจสุขภาพประจำปีช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 62
จำนวนพนักงาน 300 คน บริษัทอยู่นิคมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา ::)

todti:
บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการตรวจ Covid19
“โรงพยาบาล เอสวายเอช” ซึ่งเป็นสถานพยาบาล “ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” ซึ่งสามารถออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน มีทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพ พร้อมทั้งมีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอนำเสนอบริการต่างๆ ดังนี้
**ตรวจสุขภาพประจำปี
**ตรวจสุขภาพแรกรับ / ก่อนเริ่มงาน
**ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
**ตรวจสารเคมี / สารโลหะหนัก
**ตรวจสารเสพติด
**ตรวจด้านอาชีวอนามัย
**ตรวจ X-Ray เคลื่อนที่
**รถตรวจสมรรถภาพการได้ยินเคลื่อนที่ NEW!
**ตรวจหาเชื้อโควิด (Covid-19)
**บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ตามฤดูกาล

หากท่านใดหรือองค์กรใด สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม
หรือติดต่อขอรับรายละเอียด และใบเสนอราคา ได้ที่

E-mail: todtikub@hotmail.com
Mobile: 0840970790
Line ID:0840970790

todti:
บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการตรวจ Covid19
“โรงพยาบาล เอสวายเอช” ซึ่งเป็นสถานพยาบาล “ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” ซึ่งสามารถออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน มีทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพ พร้อมทั้งมีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอนำเสนอบริการต่างๆ ดังนี้
**ตรวจสุขภาพประจำปี
**ตรวจสุขภาพแรกรับ / ก่อนเริ่มงาน
**ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
**ตรวจสารเคมี / สารโลหะหนัก
**ตรวจสารเสพติด
**ตรวจด้านอาชีวอนามัย
**ตรวจ X-Ray เคลื่อนที่
**รถตรวจสมรรถภาพการได้ยินเคลื่อนที่ NEW!
**ตรวจหาเชื้อโควิด (Covid-19)
**บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ตามฤดูกาล

หากท่านใดหรือองค์กรใด สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม
หรือติดต่อขอรับรายละเอียด และใบเสนอราคา ได้ที่

E-mail: todtikub@hotmail.com
Mobile: 0840970790
Line ID:0840970790

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

WE LOVE JORPOR.COM