จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน > ห้องประกาศหางาน

หางาน จป.วิชาชีพ โซน ระยอง - ชลบุรีค่ะ

(1/1)

Supaporn klamsin:
สวัสดีค่ะ
ดิฉันชื่อ นางสาวสุภาพร กล่ำสิน
จบจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สาขาอนามัยสิ่งเเวดล้อมเเละอาชีวอนามัย
ประสบการณ์การทำงาน
1.เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ระยะเวลา 2ปี
2.เคยทำงานในไซต์งานก่อสร้าง
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ   ระยะเวลา 2ปี

หน้าที่ที่รับผิดชอบ
-จัดทำเเละควบคุมแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในการทำงานประจำปี
-ตรวจสอบเเละเสนอเเนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยเเละสิ่งเเวดล้อม
-จัดทำรายงานเเละเอกสารต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำแผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินต่างๆด้านความปลอดภัย
-สอบสวนสาเหตุการ้กิดอุบัติเหตุ เพื่อวิเคราะห์และหาเเนวทางเเก้ไข
-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน เเละข้อเสนอเเนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน
-วิทยากรอบรมพนักงานเเละผู้รับเหมา หลักสูตรด้านความปลอดภัย
-ดำเนินการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ พร้อมหามาตราการลดความเสี่ยงเพื่อหาเเนวทางป้องกัน
-ดำเนินการเรื่องตรวจสุขภาพพนีกงานประจำปี
ควบคุมเเละตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาตามใบขออนุญาตทำงาน
-จัดทำเอกสารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เเละสิ่งเเวดล้อม (PM,WP,FORM)
-ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตนำออกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้เเล้วออกนอกโรงงาน
-จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เเละควบคุมปริมาณ Stock ให้เพียงพอสำหรับการเบิก
-จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
- จัดให้มีการ Talk Meeting ในทุกๆ เช้า
- จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ประเมินความสอดคล้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศและรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน
- เบิก-จ่าย รายการยาสามัญที่ใช้ในสถานประกอบการณ์และไซต์งาน

หากฝ่ายบุคคลเห็นว่าดิฉันมีความสามารถปละประสบการณ์การทำงานเข้าข่ายบุคลากรที่ท่านต้องการ
ติดต่อ 095-6388612
E-mail supa1234.supaporn.jam@gmail.com
LINE ID kizz1010

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

WE LOVE JORPOR.COM