จป.ดอทคอม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ ประจำปี 2555
เครื่องฟอกอากาศ,พัดลมเย็น,กรอง,กลิ่น,เชื้อโรค,ตู้เก็บเครื่องมือ,ตู้เหลือง,safety
NCR Rubber
 
อบรมขับขี่โฟร์คลิฟต์
 

SAFETY POWERPOINT สำหรับใช้ในการอบรม
 

 

Safety PowerPoint ( Thai Version )

 

ความรู้ดับเพลิงขั้นต้น
อบรมความรู้ในการดับ
เพลิงขั้นต้น

ที่มา:คณะกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ

3-05-09

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
การวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัย
ที่มา: Forward Mail

3-05-09
ไข้หวัดหมู
มาทำความรู้จักโรค
ไข้หวัดหมูกัน
ที่มา: Peesadech Asaipa

28-04-09
Ammonia Awareness KM
องค์ความรู้ที่จำเป็น
เกี่ยวกับสารแอมโมเนีย
ที่มา: กรมควบคุมโรค

30-11-08
โรคปวดหลังส่วนล่าง ( Low Back Pain )
โรคปวดหลังส่วนล่าง
ที่มา: Forward Mail
ความปลอดภัยเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง
ธรรมชาติและ
การเกิดกระแสไฟฟ้า
จปว.สมเกียรติ์
ความปลอดภัยเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง
ความปลอดภัย
จากฟ้าผ่า
จปว.สมเกียรติ์
ความปลอดภัยเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง
ความปลอดภัยเกี่ยว
กับดอกไม้เพลิง
จปว.สมเกียรติ์
การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย
การบริหารคณะกรรมการ
ความปลอดภัย
จปว.สมเกียรติ์
เทคนิคและแนวทางการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น
เทคนิคและแนวทางการประกวด
สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย
จปว.สมเกียรติ์
การตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัย
จปว.สมเกียรติ์
กฏหมายการตรวจสุขภาพ
กฏหมายการตรวจสุขภาพ
จปว.สมเกียรติ์
Boom Truck in PowerLines
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
และอันตรายในการทำงาน
เกี่ยวกับนั่งร้าน
จปว.สุรศักดิ์
Boom Truck in PowerLines
การเตรียมการติดตั้งนั่งร้าน
จปว.สุรศักดิ์
Boom Truck in PowerLines
ชนิดและประเภทของปั้นจั่น
จปว.สุรศักดิ์
Welding Gas Safety
ความปลอดภัยใน
การเชื่อมด้วยแก๊ส
จปว.สุรศักดิ์
Electric Welding Safety
แบบตรวจความปลอดภัย
งานก่อสร้าง
จปว.สุรศักดิ์
Electric Welding Safety
ความปลอดภัยนั่งร้าน
แบบเคลื่อนที่
จปว.สุรศักดิ์
Electric Welding Safety
ความปลอดภัยใน
งานเชื่อมด้วยไฟฟ้า
จปว.สุรศักดิ์
Equipment Inspection Manual
คู่มือตรวจสอบอุปกรณ์

จปว.สุรศักดิ์

Safe Crane
Operation Training
จปว.สุรศักดิ์

Safe Working at
Hight Training
จปว.สุรศักดิ์

Loss Control
Management


5S for Team Member
www.clt.or.th

Step-Process5s
www.navy.mi.th


5S


Hearing Conservation
Program

www.occmednop.org


LPG Safety

Building Law

Fall Protection

GasSafety

Principle Of Ventilation

Combustion

Safety in office
www.npc-se.co.th

Accident Investigation
www.npc-se.co.th

Accident_study
www.npc-se.co.th

Drive Safety
www.npc-se.co.th

Machine Safety

Equipment Safety

Pressure Gas

Mechanic Tool Safety


Road Safety for Kids

Boiler Safety

Materail Movement

Ergonomics
 

Emergency
Response Plan1

Emergency
Response Plan2

Emergency Scenario
 
 

 

Safety PowerPoint ( English Version )
Safety Tips in Computer Use
Safety Tips in
computer use
Ergonomics Tips for Computer Workstation
Ergonomics Tips
for Computer

Tire Safety1
Tire Safety

Machine Guarding
Material Handling


Machine Guarding

Using A Fire
Extingusher

High Voltage Shock

Crane

Personal Protective
Equipment

Scaffolds

Office Safety & Health

 


Professional Safety Officer
| Safety PowerPoint Library | Safety Manual | Safety Clips Video | Safety Sign | Fire Prevention
Forklift Accident Case | Construction Vehicle Accident | LockOut/TagOut Safety
| Aroka-Party | Crane Safety | Gas Welding Safety
WebMaster & Admin. :
e-mail : satekulpanich@gmail.com